Waarneming #2


Project Reekse Bossen - Reek
Kast Reekse Bossen 4
Waarnemer(s) Kell en Carlo Wijnen
Datum 31-05-2020
Type waarneming zicht
Kasten geopend tijdens controle? ja
Kasten schoongemaakt? ja
Type waarneming zicht
Soortgroep vleermuis
Soort gewone grootoorvleermuis
Leeftijd volwassen
Aantal 1
Dood nee
observation_picture

Lokatie