Waarneming #1


Project Oude Karreput e.o. Oude Karreput
Kast OK OK 01a
Waarnemer(s) en jfgdewit@home.nl
Type waarneming nul
Kasten geopend tijdens controle? nee
Kasten schoongemaakt? nee

Lokatie