Waarneming #4


Project Reekse Bossen - Reek
Kast Reekse Bossen 40
Waarnemer(s) Kell en Carlo Wijnen
Datum 29-10-2023
Type waarneming zicht
Kasten geopend tijdens controle? nee
Kasten schoongemaakt? nee
Type waarneming zicht
Soortgroep vleermuis
Soort gewone grootoorvleermuis
Leeftijd onbekend
Aantal 1
Dood nee
observation_picture

Lokatie