Waarneming #1


Project Reekse Bossen - Reek
Kast Reekse Bossen 6
Waarnemer(s) Kell en Carlo Wijnen
Datum 29-10-2023
Type waarneming zicht
Kasten geopend tijdens controle? nee
Kasten schoongemaakt? nee
Type waarneming zicht
Soortgroep vleermuis
Soort rosse vleermuis
Leeftijd onbekend
Aantal 5
Dood nee
observation_picture

Lokatie